سوره آل عمران – آیه 186

لَتُبْلَوُنَّ فی أمْوالِکُمْ وَ أنْفُسِکُمْ وَ لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذینَ أوتوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ مِنَ الَّذینَ أشْرَکوا أذیً کَثیراً وَ إنْ تَصْبِروا وَ تَتَّقوا فَإنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمورِ (186)

قطعاً آزمایش می‌شوید در اموالتان و جان‌هایتان و قطعاً می‌شنوید از کسانی که داده شدند کتاب از قبل شما و از کسانی که شرک ورزیده‌اند اذیت بسیاری و اگر صبر کنید و تقوا پیشه نمایید، آن از ثبات کارها است. (186)

در مالها و جانهای خویش بلیه‏ها می‏بینید و از کسانی که پیش از شما کتابشان داده‏اند و از کسانی که شرک ورزیده‏اند، ناهنجار بسیار میشنوید، اگر صبوری کنید و پرهیزگار باشید، صبر و پرهیز از کارهای پسندیده است.(186)

قطعا در مالها و جانهایتان آزموده خواهید شد، و از کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و [نیز] از کسانی که به شرک گراییده‏اند، [سخنان دل‏] آزار بسیاری خواهید شنید، و [لی‏] اگر صبر کنید و پرهیزگاری نمایید، این [ایستادگی‏] حاکی از عزم استوار [شما] در کارهاست. (186)

مسلما درباره مال‏ها و جان‏هایتان آزمایش خواهید شد و حتما از کسانی که به آنها پیش از شما کتاب (آسمانی) داده شده و نیز از کسانی که شرک ورزیده‏اند سخنان دل‏آزار بسیاری (در انکار و استهزاء دین و پیامبر، و تحریک مردم علیه اسلام) خواهید شنید، و اگر صبر و پروا پیشه کنید این (استقامت) حتما از کارهای بزرگ و درخور اهمیت است. (186)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه