سوره حجر – آیه 24

وَ لَقَدْ عَلِمْنا الْمُسْتَقْدِمینَ مِنْکُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنا الْمُسْتَأْخِرینَ (24)

و قطعاً به تحقیق دانستیم پیشینیان از شما را و قطعاً به تحقیق دانستیم آیندگان را. (24)

از پیش رفتگان شما را معلوم داشتیم و باز پس ماندگان را نیز معلوم داشتیم (24)

و به یقین، پیشینیان شما را شناخته‏ایم و آیندگان [شما را نیز] شناخته‏ایم. (24)

و همانا ما (شمار) پیشینیان شما را (از آغاز خلقت تا حال) می‏دانیم و هم (شمار) آیندگان شما را، و علم به سبقت‏گیرندگان شما (در ایمان و تقوا) و عقب‏ماندگان داریم. (24)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه