سوره اعراف – آیه 53

هَلْ یَنْظُرونَ إلاَّ تَأْویلَهُ یَوْمَ یَأْتی تَأْویلُهُ یَقولُ الَّذینَ نَسوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَیَشْفَعوا لَنا أوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَیْرَ الَّذی کُنّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِروا أنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما کانوا یَفْتَرونَ (53)

آیا انتظار دارند مگر تأویلش را؟ روزی که بیاید تأویل آن، می‌گویند کسانی که فراموش می‌کنند آن را از قبل: «به تحقیق آوردند رسولان پروردگارمان حق را، پس آیا برای ما شفاعت‌کنندگانی هستند؟ پس شفاعت می‌کنند برای ما یا باز گردانده می‌شویم، پس عمل می‌کنیم غیر آن‌چه عمل کرده بودیم.» به تحقیق زیان زدند خودشان را و گم شد از آن‌ها، آن‌چه دروغ جعل می‌کنند. (53)

مگر، جز انجام، [آیه‏های‏] آن، انتظاری میبرند! روزی که وقت انجام شدن آن بیاید، کسانیکه از پیش آنرا بفراموشی سپرده‏اند، گویند: فرستاد- گان پروردگار ما بحق آمده بودند، آیا شفیعانی داریم که شفاعت ما کنند یا بازگشت یابیم و عمل، جز آنچه میکرده‏ایم، کنیم. خویشتن را بزیان دادند و آن دروغها که میساختند، بنابودی کشید (53)

آیا [آنان‏] جز در انتظار تأویل آنند؟ روزی که تأویلش فرا رسد، کسانی که آن را پیش از آن به فراموشی سپرده‏اند می‏گویند: «حقا فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند. پس آیا [امروز] ما را شفاعتگرانی هست که برای ما شفاعت کنند یا [ممکن است به دنیا] بازگردانیده شویم، تا غیر از آنچه انجام می‏دادیم انجام دهیم؟» به راستی که [آنان‏] به خویشتن زیان زدند، و آنچه را به دروغ می‏ساختند از کف دادند. (53)

آیا آنان جز در انتظار تأویل و بازگشت آنند؟ (آیا جز تحققی عینی وعد و وعیدهای قرآن در قیامت را انتظار می‏برند؟) روزی که تأویلش بیاید کسانی که آن را از پیش فراموش کرده بودند خواهند گفت: حقیا که فرستادگان پروردگار ما حقیقت را برای ما آوردند (لکن ما نپذیرفتیم)، پس آیا (امروز) ما را شفیعانی هست که برای ما شفاعت کنند؟ یا (به دنیا) بازگردانده می‏شویم تا کاری غیر آنچه می‏کردیم انجام دهیم؟ (نه، در آن روز) به یقین آنان نفس خود را به زیان داده‏اند و آنچه افترا می‏بستند (به دروغ شریک خدا می‏ساختند) از نظر آنها گم گشته است. (53)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه