سوره هود – آیه 80

قالَ لَوْ أنَّ لی بِکُمْ قُوَّةً أوْ آوی إلی رُکْنٍ شَدیدٍ (80)

گفت: «کاش که برای من به شما قوتی بود یا پناه می‌جستم به سوی پایگاهی شدید» (80)

گفت: کاش در قبال شما نیرویی داشتم یا به تکیه گاهی قوی پناه میبردم (80)

[لوط] گفت: «کاش برای مقابله با شما قدرتی داشتم یا به تکیه‏گاهی استوار پناه می‏جستم.» (80)

80 گفت: ای کاش برای مقابله با شما نیرویی داشتم یا به تکیه‏گاهی محکم و استوار پناه می‏بردم. (80)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه