سوره یونس – آیه 105

وَ أنْ أقِمْ وَجْهَکَ لِلدّینِ حَنیفاً وَ لا تَکونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکینَ (105)

و آن‌که روی آور رویت را بری دین حق‌گرا و مباش از مشرکان (105)

و [گفته اندم‏] که اخلاصمند این دین معتدل باش و از مشرکان مباش (105)

و [به من دستور داده شده است‏] که به دین حنیف روی آور، و زنهار از مشرکان مباش. (105)

و (به من امر شده) اینکه توجه قلبت را به سوی این دین مستقیم حق مدار کن و هرگز از مشرکان مباش. (105)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه