سوره توبه – آیه 33

هُوَ الَّذی أرْسَلَ رَسولَهُ بِالْهُدی وَ دینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکونَ (33)

او کسی است که فرستاد رسولش را به هدایت و دین حق تا غلبه دهد آن را بر همه دین‌ها، هر چند اکراه دارند مشرکان. (33)

اوست که پیمبر خویش را با هدایت و دین حق فرستاده تا وی را بر همه دینها غالب کند و گرچه مشرکان کراهت داشته باشند (33)

او کسی است که پیامبرش را با هدایت و دین درست، فرستاد تا آن را بر هر چه دین است پیروز گرداند، هر چند مشرکان خوش نداشته باشند. (33)

اوست که رسول خود را با (وسایل) هدایت و دین حق و درست فرستاد تا آن را بر هر دینی پیروز گرداند هر چند مشرکان خوش ندارند. (33)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه