سوره فاتحة الکتاب – آیه ۱

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ (1)

به نام اللهِ (همگان را) بسیار بخشندهِ (مؤمنان را به صورت خاص) همیشه بخشاینده.

بنام خدای رحمان رحیم

به نام خداوند رحمتگر مهربان

به نام خداوند بخشنده مهربان

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه