سوره یونس – آیه 97

وَ لَوْ جاءَتْهُمْ کُلُّ آیَةٍ حَتَّی یَرَوُا الْعَذابَ الْألیمَ (97)

اگر چه بیاید آن‌ها را هر آیه‌ای تا ببینند عذاب بسیار دردناک را. (97)

ایمان نیارند تا عذاب الم‏انگیز را به بینند (97)

هر چند هر گونه آیتی برایشان بیاید، تا وقتی که عذاب دردناک را ببینند. (97)

هر چند همه نشانه‏ها و معجزه‏ها برای آنها بیاید، تا آن گاه که عذاب دردناک را ببینند. (97)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه