جمع‌بندی نکات باب نهم

1. منظور الله تعالی در قتل عامدانه مؤمن در آیه 93 سوره نساء، قتل عامدانه مؤمن به جهت ایمان و باور است که نکات مهمی را ذیل روایت اول عرض کردیم و از تکرارش پرهیز می‌کنیم.

2. حتی کسی که مؤمنی را عامدانه و به جهت ایمانی کشت، هر چند وعده عذاب الهی داده شده است، اما نباید از رحمت و بخشش الهی ناامید شود. ناامیدی از رحمت الهی، خودش سیئه‌ای بزرگ است و نباید گناهی بر گناهی افزود. این فرد باید تلاشش را بکند، بلکه الله تعالی او را مورد عفو قرار دهد.

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه