سوره رعد – آیه 12 و 13

هُوَ الَّذی یُریکُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ یُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ (12)وَ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلائِکَةُ مِنْ خیفَتِهِ وَ یُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَیُصیبُ بِها مَنْ یَشاءُ وَ هُمْ یُجادِلونَ فی اللّهِ وَ هُوَ شَدیدُ الْمِحالِ (13)

او کسی است که می‌نمایاند شما را، بیمی و امیدی و پدید می‌آورد ابراهای سنگین را. (12) و تسبیح می‌کند او ر رعد به ستایشش و ملائکه از بیمش و می‌فرستد صاعقه‌ها رال، پس اصابت می‌دهد آن را به هر کس بخواهد و آن‌ها مجادله می‌کنند درباره الله، در حالی که او شدید العقاب است. (13)

اوست که برق را بشما مینمایاند برای بیم و امید و ابرهای گرانبار پدید میآرد (12) رعد بستایش او تسبیح گوید، و فرشتگان از بیم او. صاعقه‏ها فرستد و هر که را خواهد دچار آن کند، معذالک آنها در باره خدا مجادله میکنند و او سختگیر است (13)

اوست کسی که برق را برای بیم و امید به شما می‏نمایاند، و ابرهای گرانبار را پدیدار می‏کند. (12) رعد، به حمد او، و فرشتگان [جملگی‏] از بیمش تسبیح می‏گویند، و صاعقه‏ها را فرو می‏فرستند و با آنها هر که را بخواهد، مورد اصابت قرار می‏دهد، در حالی که آنان در باره خدا مجادله می‏کنند، و او سخت‏کیفر است. (13)

او همان است که برق (جهنده) را به شما برای بیم و امید نشان می‏دهد (بیم از تگرگ و سیل، و امید به رحمت و خیر) و ابرهای سنگین را (که دریایی از آب روان است) پدید می‏آورد و بالا می‏برد. (12) و رعد (آسمانی) او را (به زبان تکوین) توأم با سپاسش تقدیس می‏کند (صداهای جویی به دقت عقلی گویای کمال قدرت و برائت او از نقص است) و فرشتگان نیز از بیم جلالش (تقدیس می‏کنند)، و صاعقه‏ها را می‏فرستد و آنها را به هر فرد یا افراد (مستحق عقوبت) که خواهد می‏رساند در حالی که آنها درباره خداوند مجادله می‏کنند! و او دارای شدت قدرت و مؤاخذه و مقابله با مکر است. (13)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه