سوره رعد – آیه 25

وَ الَّذینَ یَنْقُضونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ یَقْطَعونَ ما أمَرَ اللّهُ بِهِ أنْ یوصَلَ وَ یُفْسِدونَ فی الْأرْضِ أولئِکَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سوءُ الدّارِ (25)

و کسانی که نقض می‌کنند عهد الله را از بعد پیمان محکمش و قطع می‌کنند آن‌چه را امر کرد الله به آن که وصل کنند و فساد می‌کنند در زمین، آن‌ها برایشان لعنتی است و برای آن سرای بدی است. (25)

و کسانی که پیمان خدا را از پس استوار کردن آن بشکنند و چیزی را که خدا به پیوستنش فرمان داده بگسلند و در زمین تباهی کنند، آنها لعنت دارند و عذاب آنسرای (25)

و کسانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می‏شکنند و آنچه را خدا به پیوستن آن فرمان داده می‏گسلند و در زمین فساد می‏کنند، بر ایشان لعنت است و بد فرجامی آن سرای ایشان راست. (25)

و کسانی که پیمان خدا را (بر توحید و پذیرش دین) پس از استوار کردنش (با معجزات و دلایل،) می‏شکنند و از آنچه خداوند دستور داده که با آن پیوند شود می‏برند و در روی زمین فساد می‏کنند، آنهایند که برایشان لعنت و عاقبت بد این سرای است. (25)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه