سوره اعراف – آیه 157

الَّذینَ یَتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبیَّ الْأُمّیَّ الَّذی یَجِدونَهُ مَکْتوباً عِنْدَهُمْ فی التَّوْراةِ وَ الْإنْجیلِ یَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْروفِ وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَ الْأغْلالَ الَّتی کانَتْ عَلَیْهِمْ فَالَّذینَ آمَنوا بِهِ وَ عَزَّروهُ وَ نَصَروهُ وَ اتَّبَعوا النّورَ الَّذی أُنْزِلَ مَعَهُ أولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحونَ (157)

کسانی که تبعیت می‌کنند رسول (الله) نبی اُمّی را، کسی که می‌یابند او را نوشته شده نزدشان در تورات و انجیل، امر می‌کند آن‌ها را به معروف و نهی می‌کند آن ها را از منکر و حلال می‌کند برای آن‌ها پاکیزه‌ها را و حرام می‌کند بر آن‌ها ناپاکی‌ها را و بر می‌دارد از ایشان سنگینیشان و بندها را که بود بر آن‌ها، پس کسانی که ایمان آورند به او و بزرگ دارندش و یاریش کنند و تبعیت کنند نوری را که نازل شده است با او، آن‌ها، (هم) آن‌ها رستگارانند. (157)

همان کسان که آن رسول، پیمبر ناخوانده درس، را که [وصف‏] ویرا نزد خویش، در تورات و انجیل نوشته مییابند، پیروی کنند [پیمبری‏] که به معروفشان وامیدارد و از منکر بازشان میدارد و چیزهای پاکیزه را حلالشان میکند و پلیدیها را حرامشان میکند، تکلیف گرانشان را با قیدهایی که بر آنها بوده، برمیدارد. کسانی که بدو ایمان آورده‏اند و گرامیش داشته‏اند و یاریش کرده‏اند و نوری را که بوی نازل شده پیروی کرده‏اند، آنها خودشان، رستگارانند (157)

همانان که از این فرستاده، پیامبر درس نخوانده- که [نام‏] او را نزد خود، در تورات و انجیل نوشته می‏یابند- پیروی می‏کنند [همان پیامبری که‏] آنان را به کار پسندیده فرمان می‏دهد، و از کار ناپسند باز می‏دارد، و برای آنان چیزهای پاکیزه را حلال و چیزهای ناپاک را بر ایشان حرام می‏گرداند، و از [دوش‏] آنان قید و بندهایی را که بر ایشان بوده است برمی‏دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و یاریش کردند و نوری را که با او نازل شده است پیروی کردند، آنان همان رستگارانند. (157)

همان کسانی که از این فرستاده و پیامبر درس ناخوانده خط ننوشته، کسی که (نام و نشانه‏های نبویت) او را در نزد خود در تورات و انجیل نوشته می‏یابند پیروی می‏کنند (پیامبری) که آنها را به هر کار پسندیده فرمان می‏دهد و از هر کار زشت بازمی‏دارد و پاکیزه‏ها (ی مادی و معنوی) را بر آنها حلال می‏کند و ناپاک و پلیدها (ی مادی و معنوی) را بر آنها حرام می‏کند، و بار سنگین و زنجیرهایی را که بر گردنشان است (رسوم جاهلیت و احکام سخت شرایع گذشته را) از دوش آنها برمی‏دارد. پس کسانی که به او ایمان آورند و تعظیمش نمایند و یاریش کنند و از نوری که با او فرو فرستاده شده (کتاب او) پیروی نمایند، آنهایند که رستگارند. (157)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه