سوره رعد – آیه 11

لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظونَهُ مِنْ أمْرِ اللّهِ إنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّروا ما بِأنْفُسِهِمْ وَ إذا أرادَ اللّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ دونِهِ مِنْ والٍ (11)

برای او است تعقیب‌کنندگانی از پیش رویش و از پشتش، محافظت می‌کنند او را از امر الله. به یقین الله تغییر نمی‌دهد آن‌چه را به قومی است تا تغییر می‌دهند آن‌چه را به خودشان و هنگامی که اراده کند الله به قومی سختی را، پس نیست بازگشتنی برای و نیست برای آن‌ها از غیر او سرپرستی. (11)

انسان فرشتگان پیاپی دارد از پیش رو و پشت که بفرمان خدا او را حفاظت کنند، و خدا نعمتی را که نزد گروهی هست، تغییر ندهد تا آنچه را در ضمیرشان هست، تغییر دهند و چون خدا برای گروهی بدی خواهد، دفع کننده ندارد، و آنها را غیر خدا کار- سازی نباشد (11)

برای او فرشتگانی است که پی در پی او را به فرمان خدا از پیش رو و از پشت سرش پاسداری می‏کنند. در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی‏دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند. و چون خدا برای قومی آسیبی بخواهد، هیچ برگشتی برای آن نیست، و غیر از او حمایتگری برای آنان نخواهد بود. (11)

برای انسان مراقب‏هایی (از فرشتگان الهی غیر از رقیب و عتید که نگارندگان اعمال اویند) از پیش‏رو و پشت سر اوست که همواره او را به دستور خدا حفظ می‏کنند. همانا خداوند بر هیچ گروهی آنچه را دارند (از نعمت و رفاه یا بلا و سختی) تغییر نمی‏دهد تا آنکه آنان آنچه را در خود دارند (از ایمان و کفر یا طاعت و فسق) تغییر دهند. و چون خداوند به گروهی بدی (و عذابی) را اراده نماید هرگز آن را برگشتی نباشد و برای آنان جز او یاور و سرپرستی نیست. (11)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه