سوره رعد – آیه 19

أ فَمَنْ یَعْلَمُ أنَّما أُنْزِلَ إلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ أعْمی إنَّما یَتَذَکَّرُ أولوا الْألْبابِ (19)

آیا پس کسی که می‌داند آن‌چه نازل شده به سوس تو از پروردگارت حق است، مانند کسی است که او نابینا است؟ این است و جز این نیست که پند می‌گیرند، صاحبان خرد. (19)

آنکه داند که آنچه از پروردگارت بتو نازل شده حق است، با آنکه کور است، چگونه مانند باشد. فقط صاحبان خرد، اندرز میگیرند

پس، آیا کسی که می‏داند آنچه از جانب پروردگارت به تو نازل شده، حقیقت دارد، مانند کسی است که کوردل است؟ تنها خردمندانند که عبرت می‏گیرند. (19)

پس آیا کسی که می‏داند آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو فرو فرستاده شده حق است همانند کسی است که (چشم باطنش) نابیناست؟ جز این نیست که تنها صاحبان خرد متذکر می‏شوند. (19)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه