سوره اعراف – آیه 159

وَ مِنْ قَوْمِ موسی أُمَّةٌ یَهْدونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلونَ (159)

و از قوم موسی امتی هدایت می‌کنند به حق و به آن عدالت می‌ورزند. (159)

گروهی از قوم موسی بحق هدایت کنند و طبق آن داوری کنند (159)

و از میان قوم موسی‏ جماعتی هستند که به حق راهنمایی می‏کنند و به حق داوری می‏نمایند. (159)

و از قوم موسی گروهی هستند که محقیانه (و با گفتار و کردار حق مردم را) هدایت می‏کنند و محقیانه (در گفتار و کردار خود) عدالت می‏ورزند. (159)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه