سوره انعام – آیه 44

فَلَمّا نَسوا ما ذُکِّروا بِهِ فَتَحْنا عَلَیْهِمْ أبْوابَ کُلِّ شَیْءٍ حَتَّی إذا فَرِحوا بِما أوتوا أخَذْناهُمْ بَغْتَةً فَإذا هُمْ مُبْلِسونَ (44)

پس هنگامی که فراموش کردند آن‌چه را یادآور شده بودند به آن، باز کردیم بر آن‌ها درهای هر چیزی را تا هنگامی که شاد شدند با آن چه داده شده بودند، گرفتیمشان ناگهانی، پس آن‌ها ناامیدان هستند. (44)

و همین که نشانه‌‏هایی را که بدان پندشان داده بودند، بفراموشی سپردند، درهای همه چیز را بر آن‌ها گشودیم و چون به اموال خویش شادمان شدند، ناگهان بگرفتیمشان و یک‌باره نومید شدند (44)

پس چون آنچه را که بدان پند داده شده بودند فراموش کردند، درهای هر چیزی [از نعمتها] را بر آنان گشودیم، تا هنگامی که به آنچه داده شده بودند شاد گردیدند ناگهان [گریبان‏] آنان را گرفتیم، و یکباره نومید شدند. (44)

پس چون آنچه را که بدان یادآوری شده بودند فراموش نمودند درهای همه چیز را (از نعمت‏های دنیا برای استدراج و تکمیل آزمایش) بر روی آنها گشودیم تا چون به آنچه داده شدند خوشحال گشتند و دل بستند به ناگاه به کیفرشان گرفتیم پس یکباره وامانده و نومید شدند.(44)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه