سوره حجر – آیه 79 و 80

فانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَ إنَّهُما لَبِإمامٍ مُبینٍ (79) وَ لَقَدْ کَذَّبَ أصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلینَ (80)

پس مکافات کردیم از آن‌ها و به یقین آن دو قطعا الگوی آشکاری هستند. (79) و قطعاً به تحقیق تکذیب کردند اصحاب حجر، فرستادگان را. (80)

و از آنها انتقام گرفتیم، و دیار لوط و ایکه در راهی واضح است (79) مردم حجر نیز پیمبران را دروغگو شمردند (78)

پس، از آنان انتقام گرفتیم، و آن دو [شهر، اکنون‏] بر سر راهی آشکاراست. (79)
و اهل «حجر» [نیز] پیامبران [ما] را تکذیب کردند. (80)

پس ما از آنان انتقام گرفتیم، (به آیه 94 هود مراجعه شود) و البته آن دو (مسکن قوم لوط و قوم شعیب) بر سر راهی آشکار قرار دارد. (79) و همانا اهل حجر (قوم ثمود، امت صالح) فرستادگان خدا را تکذیب کردند. (80)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه