سوره رعد – آیه 22

وَ الَّذینَ صَبَروا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أقاموا الصَّلاةَ وَ أنْفَقوا مِمّا رَزَقْناهُمْ سِرّاً وَ عَلانیَةً وَ یَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّیِّئَةَ أولئِکَ لَهُمْ عُقْبَی الدّارِ (22)

و کسانی که صبر پیشه می‌کنند (در) بسیار طلب کردن خشنودی الله و بر پا می‌دارند نماز را و انفاق می‌کنند از آن‌چه رزق دادیم آن‌ها را مخفیانه و آشکار و دفع می‌کنند به نیکی بدی را، آن‌ها برایشان سرای عاقبت است. (22)

و کسانی که بطلب رضای پروردگارشان صبوری کرده‏اند و نماز بپا داشته‏اند و از آنچه روزیشان داده‏ایم، نهان و عیان انفاق کرده‏اند و بدی را بنیکی دفع کنند آنها عاقبت آنسرای، خاص ایشان است (22)

و کسانی که برای طلب خشنودی پروردگارشان شکیبایی کردند و نماز برپا داشتند و از آنچه روزیشان دادیم، نهان و آشکارا انفاق کردند، و بدی را با نیکی می‏زدایند، ایشان راست فرجام خوش سرای باقی. (22)

و کسانی که برای جلب رضای پروردگارشان (در شداید و انجام وظائف) صبر کردند و نماز را برپا داشتند و از آنچه به آنها روزی کردیم (از مال و منال) در نهان و آشکار انفاق نمودند و با کار نیک خود گناهان را (یا با برخورد نیک خود بدرفتاری دیگران را) دور می‏سازند آنهایند که برایشان عاقبت (نیک) این سرای است (به تمام شدن این دنیا بهشت است). (22)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه