سوره یونس – آیه 35

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکُمْ مَنْ یَهْدی إلَی الْحَقِّ قُلِ اللّهُ یَهْدی لِلْحَقِّ أ فَمَنْ یَهْدی إلَی الْحَقِّ أحَقُّ أنْ یُتَّبَعَ أمَّنْ لا یَهِدّی إلاَّ أنْ یُهْدی فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمونَ (35)

بگو: «آیا از شریکانتان چه کسی هدایت می‌کند به سوی حق؟» بگو: «الله هدایت می‌کند برای حق». آیا پس کسی که هدایت می‌کند به سوی حق شایسته‌تر است که تبعیت شود یا کسی که هدایت نمی‌کند مگر آن‌که هدایت شود؟ پس چیست برای شما، چگونه داوری می‌کنید؟ (35)

بگو: مگر از شریکان (عبادت) شما کسی هست که سوی حق هدایت کند؟ بگو خدا سوی حق هدایت میکند. آیا کسی که سوی حق هدایت میکند، شایسته‏تر است که پیرویش کنند یا کسی که هدایت نمیکند مگر هدایت شود. شما را چه شده، چگونه داوری میکنید (35)

بگو: «آیا از شریکان شما کسی هست که به سوی حق رهبری کند؟» بگو: «خداست که به سوی حق رهبری می‏کند» پس، آیا کسی که به سوی حق رهبری می‏کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی‏یابد مگر آنکه هدایت شود؟ شما را چه شده، چگونه داوری می‏کنید؟ (35)

بگو: آیا از شریکان شما کسی هست که به سوی حق هدایت کند؟ بگو: تنها خداست که به سوی حق هدایت می‏کند (هر موجودی را به سوی مقصد طبیعی هدایت تکوینی، و هر قابل ارشادی را به سوی هدف صالح خود هدایت تشریعی می‏کند) پس آیا کسی که به سوی حق هدایت می‏کند سزاوارتر است که از او پیروی شود یا آن کس که خودش را هم تا هدایت نکنند هدایت نمی‏یابد؟ شما را چیست؟ چگونه قضاوت می‏کنید؟! (35)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه