سوره اعراف – آیه 128

قالَ موسی لِقَوْمِهِ اسْتَعینوا بِاللّهِ وَ اصْبِروا إنَّ الْأرْضَ لِلّهِ یورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقینَ (128)

گفت موسی به قومش: «طلب یاری کنید الله را و صبر پیشه کنید، به یقین زمین برای الله است، ارث می‌برد آن را کسی که می‌خواهد از بندگانش و عاقبت برای تقوا پیشگان است.» (128)

موسی بقوم خود گفت: از خدا کمک جویید و صبوری کنید که زمین از آن خداست و بهر کس از بندگان خویش بخواهد وامیگذارد و سر انجام نیک، از آن پر- هیزگارانست (128)

موسی به قوم خود گفت: «از خدا یاری جویید و پایداری ورزید، که زمین از آن خداست آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد می‏دهد و فرجام [نیک‏] برای پرهیزگاران است.» (128)

موسی به قوم خود گفت: از خداوند یاری بجویید و صبر نمایید، مسلیما زمین از آن خداست (ایجادش، حفظش و اداره ساکنانش تحت اراده اوست) به هر کس بخواهد به میراث می‏دهد و سرانجام (نیک) از آن پرهیزگاران است. (128)؟؟؟

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه