سوره حجر – آیه 73 و 74

فَأخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ مُشْرِقینَ (73) فَجَعَلْنا عالیَها سافِلَها وَ أمْطَرْنا عَلَیْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجّیلٍ (74)

پس گرفت آن‌ها را صدای شدیدی به هنگام طلوع آفتاب. (73) پس قرار دادیم بر آن‌ها زیرینشان را و باراندیم بر آن‌ها سنگ‌هایی از گل لایه لایه (74)

پس آفتابدم- دچار صیحه شدند (73) و دیارشان را زیر و رو کردیم و سنگها بر آنها باریدیم از گل سخت (74)

پس به هنگام طلوع آفتاب، فریاد [مرگبار] آنان را فرو گرفت. (73) و آن [شهر] را زیر و زبر کردیم و بر آنان سنگهایی از سنگ گل باراندیم. (74)

و (سرانجام) صیحه (آسمانی) آنها را به هنگام برآمدن آفتاب فرا گرفت. (73) پس شهرشان را زیر و رو کردیم و بر آنها بارانی از سنگ گل فرو ریختیم. (74)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه