سوره اعراف – آیه 1

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ
المص (1)

به نام اللهِ (همگان را) بسیار بخشندهِ (مؤمنان را به صورت خاص) همیشه بخشاینده. الف، لام، میم، صاد. (1)

به نام خداوند رحمتگر مهربان
الف، لام، میم، صاد. (1)

؟؟؟

به نام خداوند بخشنده مهربان
الف، لام، میم، صاد. این حروف رمزهایی میان الله و رسول اوست. این کتاب مرکب از همین حروف است ولی احدی را یارای آوردن نظیر آن نیست. این کتاب دارای محکمات و این گونه متشابهات است. (1)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه