سوره یونس – آیه 96

إنَّ الَّذینَ حَقَّتْ عَلَیْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّکَ لا یُؤْمِنونَ (96)

به یقین کسانی که تحقق یافت بر آن‌ها اثر پروردگارت، ایمان نمی‌آورند. (96)

کسانی که گفتار پروردگارت در باره آنها محقق شده و گرچه همه آیات سویشان آید (96)

در حقیقت، کسانی که سخن پروردگارت بر آنان تحقق یافته ایمان نمی‏آورند، (96)

حقیا کسانی که کلمه پروردگارت درباره آنها مسلیم شده (طبق علم ازلی الهی معلوم است که کفر و شقاوت را اختیار خواهند کرد) ایمان نخواهند آورد. (96)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه