سوره مائده – آیه 81

َ لَوْ کانوا یُؤْمِنونَ بِاللّهِ وَ النَّبیِّ وَ ما أُنْزِلَ إلَیْهِ ما اتَّخَذوهُمْ أوْلیاءَ وَ لکِنَّ کَثیراً مِنْهُمْ فاسِقونَ (81)

و اگر ایمان می‌آوردند به الله و نبی و آن‌چه نازل شده به سوی او، نمی‌گرفتند آن‌ها را سرپرستان، ولیکن بسیاری از آن‌ها فاسقان هستند. (81)

اگر بخدا و پیمبر و آنچه بدو نازل شده ایمان داشتند، کافران را بدوستی نمیگرفتند ولی بسیاری از آنها عصیان پیشگانند (81)

و اگر به خدا و پیامبر و آنچه که به سوی او فرود آمده ایمان می‏آوردند، آنان را به دوستی نمی‏گرفتند، لیکن بسیاری از ایشان نافرمانند. (81)

و اگر آنها به خدا و پیامبر و آنچه بر او فرود آمده ایمان داشتند آنها را (مشرکان را) دوست نمی‏گرفتند، و لکن بسیاری از آنها نافرمانند. (81)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه