سوره انعام – آیه 52

وَ لا تَطْرُدِ الَّذینَ یَدْعونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشیِّ یُریدونَ وَجْهَهُ ما عَلَیْکَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَیْءٍ وَ ما مِنْ حِسابِکَ عَلَیْهِمْ مِنْ شَیْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَکونَ مِنَ الظّالِمینَ (52)

و طرد مکن کسانی را که می‌خوانند پروردگارشان را به صبح و شام، می‌خواهند توجه او را، نیست بر تو از حساب آن‌ها از چیزی و نیست از حساب تو بر آن‌ها از چیزی، پس (اگر) طرد کردن آن‌ها، پس باشی از ظالمان. (52)

کسانی را که بامداد و شبانگاه پروردگار خویش را میخوانند، و رضای او میخواهند، طرد مکن، از حساب آنها چیزی بعهده تو نیست و از حساب تو چیزی بعهده آنها نیست که طردشان کنی و از ستمکاران شوی (52)

و کسانی را که پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان می‏خوانند- در حالی که خشنودی او را می‏خواهند- مران. از حساب آنان چیزی بر عهده تو نیست، و از حساب تو [نیز] چیزی بر عهده آنان نیست، تا ایشان را برانی و از ستمکاران باشی. (52)

و کسانی را که پروردگار خود را صبحگاه و شامگاه می‏خوانند در حالی که خشنودی و نزدیکی به او را می‏خواهند از خود مران نه چیزی از حساب آنان (از وظایف اعتقادی و عملی و پاداششان) بر عهده تو است و نه چیزی از حساب تو بر عهده آنها تا آنها را برانی و از ستمکاران باشی. (52)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه