سوره بقره – آیه ۱۷۸

یا أیُّها الَّذینَ آمَنوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی فَمَنْ عُفیَ لَهُ مِنْ أخیهِ شَیْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْروفِ وَ أداءٌ إلَیْهِ بِإحْسانٍ ذلِکَ تَخْفیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ ألیمٌ (۱۷۸)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نوشته شد است بر شما قصاص در به قتل رسیده‌ها. فرد آزاد به فرد آزاد و بنده به بنده و زن به زن. پس کسی که مورد عفو قرار گیرد از (جانب) برادرش چیزی، پس پیروی از معروف (شایسته است) و (لازم است) ادای (دیه از جانب قاتل) به سوی او (یعنی ولی مقتول) به نیکی. آن تخفیفی است از (جانب) پروردگارتان و نیز رحمتی. پس کسی که تجاوز کند بعد از آن پس برای او است عذابی بسیار دردناک. (۱۷۸)

ای کسانی که ایمان دارید! شما را، در باره کشتگان، قصاص مقرر شد، آزاد به آزاد، بنده به بنده و زن به زن. و هر که از [خون‏] برادر [مقتولش‏] چیزی باو بخشنده شود، رعایت عرف باید و پرداخت [خونبهای‏] شایسته به خونخواه این تخفیفی است و مرحمتی از پروردگارتان و هر که پس از این تجاوز کند عذابی الم انگیز دارد (۱۷۸)

ای کسانی که ایمان آورده‏اید، در باره کشتگان، بر شما [حق‏] قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. و هر کس که از جانب برادر [دینی‏] اش [یعنی ولی مقتول‏]، چیزی [از حق قصاص‏] به او گذشت شود، [باید از گذشت ولی مقتول‏] به طور پسندیده پیروی کند، و با [رعایت‏] احسان، [خونبها را] به او بپردازد. این [حکم‏] تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست پس هر کس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وی را عذابی دردناک است. (۱۷۸)

ای کسانی که ایمان آورده‏اید، بر شما درباره کشته‏شدگان (به عمد، حکم) قصاص نوشته و مقرر شده: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن. پس هر که (هر قاتلی که) از جانب برادر (دینی) خود (ولیی مقتول) مورد چیزی از عفو قرار گرفت (همه حق قصاص یا بعضی از آن را بخشید یا تبدیل به دیه نمود) پس (بر عفوکننده است نسبت به بقییه یا گرفتن دیه) پیروی از معروف، و (بر قاتل است) پرداخت دیه به او به نیکی و احسان. این (دستور که قصاص حکم تخییری است نه واجب معین) تخفیف و رحمتی است از جانب پروردگارتان. پس هر که بعد از عفو، تجاوز کرد (قاتل را کشت) او را عذابی دردناک خواهد بود. (۱۷۸)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه