سوره انعام – آیه 41

بَلْ إیّاهُ تَدْعونَ فَیَکْشِفُ ما تَدْعونَ إلَیْهِ إنْ شاءَ وَ تَنْسَوْنَ ما تُشْرِکونَ (41)

بلکه فقط و فقط او را می‌خوانید، پس بر طرف می‌کند آن‌چه می‌خوانید به سوی او اگر بخواهد و فراموش می‌کنید آن‌چه شرک می‌ورزیدید. (41)

(نه) بلکه او را میخوانید و اگر بخواهد آنچه را میخواهید رفع میکند و آنچه را شریک خدا می‏پندارید به فراموشی میسپارید (41)

[نه،] بلکه تنها او را می‏خوانید، و اگر او بخواهد رنج و بلا را از شما دور می‏گرداند، و آنچه را شریک [او] می‏گردانید فراموش می‏کنید. (41)

بلکه تنها او را می‏خوانید- و او هم اگر بخواهد آنچه را که برای برطرف شدن آن دعا می‏کنید برطرف می‏کند- و آنچه را که شریک (او) قرار می‏دهید فراموش می‏کنید. (41)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه