سوره نساء – آیه 2

وَ آتوا الْیَتامی أمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلوا الْخَبیثَ بِالطَّیِّبِ وَ لا تَأْکُلوا أمْوالَهُمْ إلی أمْوالِکُمْ إنَّهُ کانَ حوباً کَبیراً (2)

و بدهید یتیمان را اموالشان را و تبدیل نکنید ناپاک را به پاک و نخورید اموال آن‌ها را به سوی اموالتان. به یقین آن باشد گناهی بزرگ. (2)

اموال یتیمان را بدهیدشان و بد را با خوب عوض مکنید و اموال آنها را با اموال خودتان مخورید که این گناهی است بزرگ (2)

و اموال یتیمان را به آنان [باز] دهید، و [مال‏] پاک و [مرغوب آنان‏] را با [مال‏] ناپاک [خود] عوض نکنید و اموال آنان را همراه با اموال خود مخورید که این گناهی بزرگ است. (2)

و اموال یتیمان را (پس از بلوغ و رشدشان) به آنها بازدهید و (مال) پلید و حرام را با (مال) پاکیزه و حلال (به خاطر تفاوت قیمت) عوض نکنید (مال پست خود را با مال پرارزش آنها تبدیل نکنید) و اموال آنها را با خلط در اموال خود مخورید، که همانا آن گناهی بزرگ است. (2)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه