سوره بقره – آیه ۲۷۱

إنْ تُبْدوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هی وَ إنْ تُخْفوها وَ تُؤْتوها الْفُقَراءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ یُکَفِّرُ عَنْکُمْ مِنْ سَیِّئاتِکُمْ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلونَ خَبیرٌ (۲۷۱)

اگر آشکار کنید صدقات را، پس پسندیده است آن و اگر پنهان دارید آن را و بدهید آن را (به) فقرا، پس آن بهترین است برای شما و می‌پوشاند از شما از گناهانتان و الله به آن‌چه عمل می‌کنید، کاملاً با خبر است. (۲۷۱)

اگر صدقه‏ها را اعیان کنید، پسندیده است و اگر نهان کنید و بتنگدستان دهید برایتان بهتر است و گناهانتان را بپوشاند و خدا از آنچه میکنید آگاه است. (۲۷۱)

اگر صدقه‏ها را آشکار کنید، این، کار خوبی است، و اگر آن را پنهان دارید و به مستمندان بدهید، این برای شما بهتر است و بخشی از گناهانتان را می‏زداید، و خداوند به آنچه انجام می‏دهید آگاه است. (۲۷۱)

اگر صدقه‏ها (ی مستحبی) را آشکار سازید کاری نیکوست، و اگر آنها را پنهان دارید و به فقرا بدهید آن برای شما بهتر است و (خداوند) از گناهانتان می‏زداید، و خداوند به آنچه می‏کنید آگاه است. (۲۷۱)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه