سوره نساء – آیه 25

وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلاً أنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أیْمانُکُمْ مِنْ فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللّهُ أعْلَمُ بِإیمانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحوهُنَّ بِإذْنِ أهْلِهِنَّ وَ آتوهُنَّ أُجورَهُنَّ بِالْمَعْروفِ مُحْصَناتٍ غَیْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أخْدانٍ فَإذا أُحْصِنَّ فَإنْ أتَیْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِکَ لِمَنْ خَشیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ وَ أنْ تَصْبِروا خَیْرٌ لَکُمْ وَ اللّهُ غَفورٌ رَحیمٌ (25)

و کسی که استطاعت ندارد از شما بلندایی (ثروتی) که نکاح کند پاک‌دامنان مؤمنان (از زنان) را، پس (بر او است) از آن‌چه مالک شده‌اید به تمامی (کنایه از کنیز) از دختران جوان شما (که) مؤمنان هستند و الله عالم‌ترین است به ایمان شما. بعضتان از بعضی (دیگر هستید) ، پس نکاح کنید آن‌ها را به اذن خانواده‌شان و بدهید آن ها را اجرهایشان (کنایه از مهرهایشان) را به معروف، پاک‌دامنان غیر زناکاران و نه گیرندگان پنهانی. پس هنگامی که شوهر کردند، پس اگر آمدند به زشت‌کاری، پس بر آن‌ها (می‌باشد) نصف آن‌چه بر زنان محافظت شده (کنایه از زن عفیف آزاد) از عذاب است. آن برای کسی که بترسد مشقت را از شما و اگر صبر کنید، بهترین است برای شما و الله بسیار آمرزنده همیشه بخشاینده (بر مؤمنان) است. (25)

و هر کس از شما که از جهت مکنت، نتواند زنان عفیف مؤمن بنکاح آرد از آنچه مالک آن شده‏اید، از کنیزان مؤمنتان، گیرد. خدا بایمان شما داناتر است، همه از یکدیگرید، آنها را باذن کسانشان بزنی گیرید و مهرشان را بشایستگی بدهید، که عفیفان باشند نه زناکار و رفیقگیر. و چون شوهر دار شدند اگر کار بدی کردند، مجازاتشان نصف زنان آزاد است. این برای آنکس از شماست، که از زحمت بیم دارد و اگر صبر کنید شما را نکوتر که خدا آمرزگار است و رحیم (25)

و هر کس از شما، از نظر مالی نمی‏تواند زنان [آزاد] پاکدامن با ایمان را به همسری [خود] درآورد، پس با دختران جوانسال با ایمان شما که مالک آنان هستید [ازدواج کند] و خدا به ایمان شما داناتر است. [همه‏] از یکدیگرید. پس آنان را با اجازه خانواده‏شان به همسری [خود] درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید [به شرط آنکه‏] پاکدامن باشند نه زناکار، و دوست‏گیران پنهانی نباشند. پس چون به ازدواج [شما] درآمدند، اگر مرتکب فحشا شدند، پس بر آنان نیمی از عذاب [مجازات‏] زنان آزاد است. این [پیشنهاد زناشویی با کنیزان‏] برای کسی از شماست که از آلایش گناه بیم دارد و صبر کردن، برای شما بهتر است، و خداوند آمرزنده مهربان است. (25)

و آن کس از شما که توان مالی ندارد تا با زن‏های آزاد مؤمن ازدواج نماید پس، از بردگان ملکی از دختران جوان با ایمانتان به زنی بگیرد. و خداوند به ایمان شما داناتر است، همه از یکدیگرید (همه به وسیله پیوند ایمانی اعضاء یک پیکرید) پس با آنها به اذن صاحبانشان ازدواج نمایید، و مهرهایشان را به طور پسندیده به آنان بپردازید، در حالی که آنان پاکدامن باشند نه اهل زنا و نه دوست‏گیران پنهانی. پس هر گاه این زنان (کنیزان) ازدواج نمودند، اگر کار زشت (زنا) انجام دادند بر آنها نصف آن کیفری است که بر زنان آزاد است. این (تجویز ازدواج با برده) برای کسی از شما است که از مشقت (عزوبت) و ضرر (زنا) بترسد، و صبر کردن برای شما بهتر است، و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. (25)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه