سوره نساء – آیه 3

وَ إنْ خِفْتُمْ ألاَّ تُقْسِطوا فی الْیَتامی فَانْکِحوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ ألاَّ تَعْدِلوا فَواحِدَةً أوْ ما مَلَکَتْ أیْمانُکُمْ ذلِکَ أدْنی ألاَّ تَعولوا (3)

و اگر پروا داشتید که قسط نورزید درباره یتیمان، پس نکاح کنید آن‌چه را پاک افتاد برای شما از زنان، دوتا یا سه‌تا یا چهارتا. پس اگر پروا داشتید که عدالت نورزید پس یکی یا آن‌چه مالک شده دست‌هایتان (کنایه از کنیز)، آن نزدیک‌تر است که منحرف نشوید. (3)

اگر بیم دارید که در کار یتیمان انصاف نکنید، از زنان هر چه خوش دارید، دو تا دو تا و سه تا سه تا و چهار تا چهار تا بگیرید و اگر بیم دارید که عدالت نکنید، فقط یک زن یا کنیزی که مالک آنید. این مناسبتر است که ستم نکنید (3)

و اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناکید، هر چه از زنان [دیگر] که شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زنی گیرید. پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید، به یک [زن آزاد] یا به آنچه [از کنیزان‏] مالک شده‏اید [اکتفاء کنید]. این [خودداری‏] نزدیکتر است تا به ستم گرایید [و بیهوده عیال‏وار گردید]. (3)

و اگر بیم آن داشتید که نتوانید درباره دختران یتیم (در صورتی که با آنها طبق رسم آن روز ازدواج کنید) عدالت ورزید، پس با آنچه میلتان باشد از زنان (دیگر) دو تایی یا سه‏تایی یا چهارتایی ازدواج نمایید، و اگر بترسید از اینکه مبادا عدالت نورزید پس به یک زن یا کنیزی که خریده‏اید اکتفاء کنید، این کار نزدیکتر است به آنکه منحرف نشوید و ستم نکنید. (3)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه