سوره آل عمران – آیه 185

کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إنَّما تُوَفَّوْنَ أُجورَکُمْ یَوْمَ الْقیامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ ما الْحَیاةُ الدُّنْیا إلاَّ مَتاعُ الْغُرورِ (185)

هر کسی چشنده مرگ است و این است و جز این نیست که وفا می‌شوند اجرهایتان زمان قیامت، پس کسی که دور دارند (او را) از آتش و داخل کنند بهشت را، پس به تحقیق رستگار شده است و نیست زندگی دنیا مگر بهره‌ای فریبنده. (185)

همه کس چشنده مرگ است و روز رستاخیز پاداش‏های شما را تمام میدهند، هر که از جهنم دور شود و به بهشتش درون کنند، کامیاب شده و زندگی اینجهان بجز مایه فریب نیست (185)

هر جانداری چشنده [طعم‏] مرگ است، و همانا روز رستاخیز پاداشهایتان به طور کامل به شما داده می‏شود. پس هر که را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند قطعا کامیاب شده است و زندگی دنیا جز مایه فریب نیست. (185)

هر جانداری (به ناچار) چشنده مرگ است، و جز این نیست که پاداش‏های شما در روز قیامت تماما داده می‏شود، پس هر که را از آتش دور دارند و به بهشت درآورند حقیا که کامیاب شده است، و این زندگی دنیا جز کالای فریب نیست. (185)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه