سوره آل عمران – آیه 108 و 109

تِلْکَ آیاتُ اللّهِ نَتْلوها عَلَیْکَ بِالْحَقِّ وَ ما اللّهُ یُریدُ ظُلْماً لِلْعالَمینَ (108)

وَ لِلّهِ ما فی السَّماواتِ وَ ما فی الْأرْضِ وَ إلَی اللّهِ تُرْجَعُ الْأُمورُ (109)

آن است نشانه‌های الله، تلاوت می‌کنیم آن را بر تو به حق و الله نمی‌خواهد ظلمی بر جهانیان. (108) و برای الله است آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است و به سوی الله باز گردانده می‌شود کارها. (109)

این آیه‏های خداست که آنرا بحق بر تو میخوانیم و خدا برای جهانیان ستمی نمیخواهد. (108) هر چه در آسمانها و زمین هست از آن خداست و کارها بسوی او بازگشت دارد. (109)

اینها آیات خداست که آن را به حق بر تو می‏خوانیم و خداوند هیچ ستمی بر جهانیان نمی‏خواهد. (108) و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست، و [همه‏] کارها به سوی خدا بازگردانده می‏شود. (109)

اینها (داستان‏های عالم آخرت) آیات خداوند است که به حق و راستی بر تو می‏خوانیم، و خداوند هیچگاه ستم بر جهانیان را نمی‏خواهد. (108) و آنچه در آسمان‏ها و آنچه در این زمین است (علاوه بر خود آنها) ملک حقیقی خداوند است، (زیرا آفرینش و حفظ و تدبیر و فانی کردن همه در تحت اراده اوست) و همه امور (مربوط به جهان هستی) به سوی او بازگردانده می‏شود. (109)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه