سوره آل عمران – آیه 124

إذْ تَقولُ لِلْمُؤْمِنینَ أ لَنْ یَکْفیَکُمْ أنْ یُمِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ مِنَ الْمَلائِکَةِ مُنْزَلینَ (124)

هنگامی که می‌گفتی به مؤمنان: «آیا هرگز کفایت نمی‌کند شما را که مدد می‌کند شما را پروردگارتان به سه‌هزار از ملائکه فرو فرستاده شده؟!» (124)

آندم که بمؤمنان میگفتی مگر بستان نیست که پروردگارتان به هزار فرشته فرود آمده، مددتان کند! (124)

آن گاه که به مؤمنان می‏گفتی: «آیا شما را بس نیست که پروردگارتان، شما را با سه هزار فرشته فرودآمده، یاری کند؟» (124)

آن گاه که به مؤمنان می‏گفتی: آیا شما را بس نیست که پروردگارتان شما را با سه هزار فرشته فرو فرستاده شده (از آسمان) یاری دهد؟! (124)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه