سوره نساء – آیه 5

وَ لا تُؤْتوا السُّفَهاءَ أمْوالَکُمُ الَّتی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قیاماً وَ ارْزُقوهُمْ فیها وَ اکْسوهُمْ وَ قولوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْروفاً (5)

و ندهید بی‌خردان را اموالتان را که قرار داد الله برای شما قوام و روزی دهید آن‌ها را در آن و بپوشانید آن‌ها را و بگویید برای آن‌ها سخنی معروف. (5)

اموالتان را که خدا قوام کار شما کرده به کم- خردان مدهید، از آن روزیشان دهید و بپوشانیدشان و با آنها سخنی پسندیده گویید (5)

و اموال خود را- که خداوند آن را وسیله قوام [زندگی‏] شما قرار داده- به سفیهان مدهید، و [لی‏] از [عواید] آن به ایشان بخورانید و آنان را پوشاک دهید و با آنان سخنی پسندیده بگویید. (5)

و اموالتان (و اموال یتیمان) را که خدا وسیله قوام (زندگی) شما قرار داده به سفیهان (و خود یتیمان) ندهید، و آنها را از درآمد آن مال روزی دهید و لباس بپوشانید، و با آنها به نحوی شایسته سخن بگویید.(5)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه