سوره آل عمران – آیه 121

وَ إذْ غَدَوْتَ مِنْ أهْلِکَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنینَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَ اللّهُ سَمیعٌ عَلیمٌ (121)

و هنگامی که بیرون شدی بامداد از (نزد) اهل خود، جا می‌دادی مؤمنان را جایگاه‌هایی برای کارزار در حالی که الله بسیار شنوای همیشه عالم است. (121)

و چون بامداد از بر اهل خویش در آمدی تا مؤمنان را در مواضع جنگ جادهی و خدا شنوا و داناست. (121)

و [یاد کن‏] زمانی را که [در جنگ احد] بامدادان از پیش کسانت بیرون آمدی [تا] مؤمنان را برای جنگیدن، در مواضع خود جای دهی، و خداوند، شنوای داناست. (121)

و (به یاد آر) هنگامی که بامدادان از میان اهل خود (در جنگ احد) بیرون شدی در حالی که مؤمنان را برای جنگ در اردوگاه‏هایی جای می‏دادی، و خداوند همواره شنوا (ی گفتگوها) و دانا (به اندیشه‏هایتان) است. (121)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه