سوره انعام – آیه 38

وَ ما مِنْ دابَّةٍ فی الْأرْضِ وَ لا طائِرٍ یَطیرُ بِجَناحَیْهِ إلاَّ أُمَمٌ أمْثالُکُمْ ما فَرَّطْنا فی الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ ثُمَّ إلی رَبِّهِمْ یُحْشَرونَ (38)

و نیست از جنبنده‌ای در زمین و نه پرنده‌ای که پرواز می‌کند به دو بالش، مگر امت‌هایی مانند شما، فروگذار نکردیم در مقدرات از چیزی، سپس به سوی پروردگارشان محشور می‌شوند. (38)

هیچ جانوری در زمین نیست و نه پرنده‏ای که بدو بال خویش پرواز کند، مگر امتهایند همانند شما، در این کتاب از (توضیح) چیزی فرو گذار نکرده‏ایم و بنزد پروردگار خویش فراهم میشوند (38)

و هیچ جنبنده‏ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده‏ای که با دو بال خود پرواز می‏کند مگر آنکه آنها [نیز] گروه‏هایی مانند شما هستند، ما هیچ چیزی را در کتاب [لوح محفوظ] فروگذار نکرده‏ایم سپس [همه‏] به سوی پروردگارشان محشور خواهند گردید. (38)

و هیچ جنبنده‏ای در زمین و نه پرنده‏ای که با دو بال خود پرواز می‏کند نیست مگر اینکه امت‏هایی همانند شمایند (در هدف خلقت و تعیین عمر و بقاء نسل و کیفیت زندگی)- ما چیزی را در کتاب خود (کتاب لوح محفوظ از نظر بیان و در کتاب تکوین از نظر خلقت) فروگذار نکرده‏ایم- سپس همگی (در روز قیامت از نقطه مرگشان) به سوی پروردگار خود گردآوری می‏شوند. (38)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه