سوره انعام – آیه 35

وَ إنْ کانَ کَبُرَ عَلَیْکَ إعْراضُهُمْ فَإنِ اسْتَطَعْتَ أنْ تَبْتَغیَ نَفَقاً فی الْأرْضِ أوْ سُلَّماً فی السَّماءِ فَتَأْتیَهُمْ بِآیَةٍ وَ لَوْ شاءَ اللّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَی الْهُدی فَلا تَکونَنَّ مِنَ الْجاهِلینَ (35)

و اگر باشد دشوار بر تو روی گرداندن آن ها، پس اگر استطاعت داری که بجوی نقبی در زمین یا نردبانی در آسمان، پس بیاور ایشان را نشانه‌های خاص و اگر اراده کند الله، قطعاً جمع کندشان بر هدایت، پس مباش از جاهلان. (35)

اگر روی گردانیدنشان بر تو گرانست، مگر توانی نقبی در زمین بجویی یا نرد- بانی بر آسمان و معجزه‏ای برای‏شان بیاری! اگر خدا میخواست آنها را بر هدایت هم آهنگ کرده بود، از غافلان (این نکته) مباش (35)

و اگر اعراض کردن آنان [از قرآن‏] بر تو گران است، اگر می‏توانی نقبی در زمین یا نردبانی در آسمان بجویی تا معجزه‏ای [دیگر] برایشان بیاوری [پس چنین کن‏]، و اگر خدا می‏خواست قطعا آنان را بر هدایت گرد می‏آورد، پس زنهار از نادانان مباش. (35)

و اگر اعراض آنها (از دعوتت) بر تو بزرگ و دشوار است، اگر توانستی نقبی در زمین زنی یا نردبانی (برای نفوذ) در آسمان بجویی و برای آنها (از اعماق زمین و آسمان) نشانه و معجزه‏ای (دیگر) بیاوری (چنین کن)! و اگر خدا می‏خواست همه آنها را (به جبر هر چند به جبر در اراده) به راه هدایت گرد می‏آورد (ولی هدایت اجباری بی‏اثر است) پس هرگز از نادان‏ها مباش (35)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه