سوره مائده – آیه 120

لِلّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأرْضِ وَ ما فیهِنَّ وَ هُوَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ (120)

برای الله است، فرمان‌روایی آسمان‌ها و زمین و آن‌چه در آن‌ها است و او بر هر چیزی بسیار قادر است. (120)

ملک آسمانها و زمین و هر چه در آنهاست از آن خداست و او بهمه چیز تواناست (120)

فرمانروایی آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست از آن خداست، و او بر هر چیزی تواناست. (120)

ملکییت حقیقی و حاکمییت آسمان‏ها و این زمین و آنچه در آنهاست از آن خداست، (زیرا پدید آوردن آنها و حفظ و تدبیر و سپس اعدام آنها در موعد مقرر تحت اراده کامله اوست) و او بر همه چیز تواناست. (120)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه