سوره مائده – آیه 119

قالَ اللّهُ هذا یَوْمُ یَنْفَعُ الصّادِقینَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنّاتٌ تَجْری مِنْ تَحْتِها الْأنْهارُ خالِدینَ فیها أبَداً رَضیَ اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضوا عَنْهُ ذلِکَ الْفَوْزُ الْعَظیمُ (119)

گفت الله: «این زمانی است که نفع می‌رساند راست‌گویان را راست‌گوییشان، برای آن‌ها است بهشت‌هایی که جریان دارد از زیر آن نهرها، جاودانگان هستند در آن ابدی، راضی است الله از آن‌ها و راضی هستند از او، آن است رستگاری بسیار بزرگ.» (119)

خدا گفت: این روزیست که راست گفتن راستگویان، سودشان میدهد، بهشتها دارند که در آن جویها روانست، و همیشه در آن جاودانند. خدا از آنها خشنود است و آنها نیز از خدا خشنودند و این است کامیابی بزرگ (119)

خدا فرمود: «این، روزی است که راستگویان را راستی‏شان سود بخشد.» برای آنان باغهایی است که از زیر [درختان‏] آن نهرها روان است. همیشه در آن جاودانند. خدا از آنان خشنود است و آنان [نیز] از او خشنودند. این است رستگاری بزرگ. (119)

خداوند گوید: این روزی است که راستان را راستیشان (در عقیده و گفتار و کردار) سود می‏بخشد، برای آنها بهشت‏هایی است که از زیر (ساختمان‏ها و درختان) آنها نهرها روان است، جاودانه در آن باشند، خدای از آنها خشنود است و آنها از خدا خشنود، این است کامیابی بزرگ. (119)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه