سوره نساء – آیه 4

وَ آتوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلوهُ هَنیئاً مَریئاً (4)

و بدهید زنان را مهرهایشان را بخششی از طیب خاطر، پس اگر پاک کردند برای شما از چیزی از آن، پس بخورید آن را گوارای نوشین. (4)

کابین زنان را برغبت بدهید. اگر چیزی از آنرا برضای خاطر بشما واگذاشتند، شیرین و گوارا بخورید (4)

و مهر زنان را به عنوان هدیه‏ای از روی طیب خاطر به ایشان بدهید و اگر به میل خودشان چیزی از آن را به شما واگذاشتند، آن را حلال و گوارا بخورید. (4)

و مهرهای زنان را با میل قلبی و به عنوان هدیه بدهید (گرچه فریضه واجب شما و عطیه الهی آنهاست) و اگر چیزی از آن را به رضای خاطر به شما ببخشند آن را نوش و گوارا مصرف نمایید. (4)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه