سوره بقره – آیه ۶

إنَّ الَّذینَ کَفَروا سَواءٌ عَلَیْهِمْ أ أنْذَرْتَهُمْ أمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا یُؤْمِنونَ (6)

به یقین کسانی که کفر ورزیدند، یکسان است بر آن‌ها، چه هشدارشان بدهی یا هرگز هشدارشان ندهی، ایمان نمی‌آورند. (6)

کسانی که بکفر خو کرده‏اند، تفاوتشان نکند، بیمشان دهی یا ندهی، ایمان نیارند (6)

در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند- چه بیمشان دهی، چه بیمشان ندهی- برایشان یکسان است [آنها] نخواهند گروید. (6)

بی‏تردید کسانی که کفر ورزیدند (و بر کفر خود اصرار دارند) بر آنها یکسان است چه بیمشان دهی یا بیمشان ندهی ایمان نخواهند آورد. (6)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه