سوره انعام _ آیه 94

وَ لَقَدْ جِئْتُمونا فُرادی کَما خَلَقْناکُمْ أوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَکْتُمْ ما خَوَّلْناکُمْ وَراءَ ظُهورِکُمْ وَ ما نَری مَعَکُمْ شُفَعاءَکُمُ الَّذینَ زَعَمْتُمْ أنَّهُمْ فیکُمْ شُرَکاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَیْنَکُمْ وَ ضَلَّ عَنْکُمْ ما کُنْتُمْ تَزْعُمونَ (94)

و قطعاً به تحقیق آمدید ما را تنها همان‌گونه که خلق کردیم شما را اول بار و ترک کردید آن‌چه عطا کردیم شما را، پشت سرتان و نمی‌بینم همراه شما شفیعانتان را، آن‌ها که می‌پنداشتید که آن‌ها در شما شریکان هستند. قطعاً به تحقیق قطع شد بین شما و گم شده است از شما آن‌چه می‌پنداشتید. (94)

شما، تک تک [بیکس و بیچیز] چنانکه نخستین بار خلقتان کرده‏ایم پیش ما آمده‏اید. و آنچه را بشما عطا کرده بودیم پشت سر گذاشته‏اید. واسطه‏هایتان را که پنداشتید در [عبادت‏] شما شریکند، با شما نمی‏بینیم، روابط شما گسیخته و آنچه می‏پنداشتید نابود شده (94)

و همان گونه که شما را نخستین بار آفریدیم [اکنون نیز] تنها به سوی ما آمده‏اید، و آنچه را به شما عطا کرده بودیم پشت سر خود نهاده‏اید، و شفیعانی را که در [کار] خودتان، شریکان [خدا] می‏پنداشتید با شما نمی‏بینیم. به یقین، پیوند میان شما بریده شده، و آنچه را که می‏پنداشتید از دست شما رفته است. (94)

به زودی

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه