سوره انعام – آیه 36

إنَّما یَسْتَجیبُ الَّذینَ یَسْمَعونَ وَ الْمَوْتی یَبْعَثُهُمُ اللّهُ ثُمَّ إلَیْهِ یُرْجَعونَ (36)

این است و جز این نیست که اجابت می‌کنند کسانی که می‌شنوند و مردگان را مبعوث می‌کندشان الله، سپس به سوی او بازگردانده می‌شوند. (36)

تنها کسانیکه گوش شنوا دارند (دعوت ترا) اجابت میکنند و مردگانرا خدا زنده میکند و باز سوی او بازگشت مییابند(36)

تنها کسانی [دعوت تو را] اجابت می‏کنند که گوش شنوا دارند، و [اما] مردگان را خداوند [در قیامت‏] بر خواهد انگیخت سپس به سوی او بازگردانیده می‏شوند. (36)

جز این نیست که (دعوت تو را) کسانی پاسخ می‏دهند که (کلام را با فهم و تدبر) می‏شنوند، (ولی اینان مردگانند) و مردگان را خداوند (در قیامت) برمی‏انگیزاند، آن گاه (برای محاسبه) به سوی خداوند بازگردانده می‏شوند. (36)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه