سوره نساء – آیه 33

وَ لِکُلٍّ جَعَلْنا مَوالیَ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأقْرَبونَ وَ الَّذینَ عَقَدَتْ أیْمانُکُمْ فَآتوهُمْ نَصیبَهُمْ إنَّ اللّهَ کانَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ شَهیداً (33)

و برای هر (چیزی) قرار داده‌ایم سرپرستانی از آن‌چه ترک کرده‌اند والدین و نزدیکان و کسانی که بسته‌اید سوگندتان را، پس بدهید به آن‌ها نصیبشان را. به یقین الله باشد بر هر چیزی شاهدی. (33)

همه را در ترکه پدران و مادران و خویشان، بستگانی قرار داده‏ایم، کسانی که با هم پیمان بسته‏اید بهره آنها را بدهید که خدا بر همه چیز گواه است (33)

و از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان، و کسانی که شما [با آنان‏] پیمان بسته‏اید، بر جای گذاشته‏اند، برای هر یک [از مردان و زنان‏]، وارثانی قرار داده‏ایم. پس نصیبشان را به ایشان بدهید، زیرا خدا همواره بر هر چیزی گواه است. (33)

و برای هر مالی از آنچه پدر و مادر و نزدیکان و کسانی که شما با آنها پیمان (زوجیت یا ضمان جریره یا آزادی از بردگی) بسته‏اید، بر جای گذاشته‏اند وارثانی قرار داده‏ایم (که بر حسب اختلاف طبقات خویشاوندی ارث می‏برند)، و برای هر انسانی ارث‏برانی از (جهت) ما ترک او قرار دادیم (و آنها) پدر و مادر و (سایر) نزدیکان اویند و کسانی که با آنها پیمان (زوجیت، ضمان جریره، اعتاق و امامت) بسته‏اید، پس (ای حاکمان وقت) باید نصیبشان را به آنها بپردازید، که بی‏تردید خداوند بر همه چیز گواه است. (33)

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه