سوره بقره – آیه ۸۸

وَ قالوا قُلوبُنا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّهُ بِکُفْرِهِمْ فَقَلیلاً ما یُؤْمِنونَ (۸۸)

و گفتند: «قلب‌های ما پوشیده است.» بلکه لعنت کرد آن‌ها را الله به (جهت)‌ کفرشان پس اندک است آن‌چه ایمان می‌آورند. (۸۸)

گویند: دلهای ما فهم کردن نتوانند (نه چنین است) بلکه خدا بسبب انکارشان طردشان کرده و اندکی ایمان میآورند (۸۸)

و گفتند: «دلهای ما در غلاف است.» [نه، چنین نیست‏] بلکه خدا به سزای کفرشان، لعنتشان کرده است. پس آنان که ایمان می‏آورند چه اندک شماره‏اند. (۸۸)

و گفتند: دل‏های ما (فطرتا از درک سخنان تو) در پوشش است. (چنین نیست) بلکه خداوند به سزای کفرشان آنها را از رحمت خود دور کرده از این رو کمتر ایمان می‏آورند (فقط به مشترکات کتاب‏های آسمانی یا به آنچه مطابق هوایشان باشد می‏گروند). (۸۸)

کلیدواژه‌ها:

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه