الحدیث 96 / 3

96/3- سعد بن عبدالله: عن محمد بن الحسین بن أبی‌الخطاب و یعقوب بن یزید، عن أحمد بن الحسن المیثمی، عن محمد بن الحسین، عن أبان بن عثمان، عن مثنی[1] الحناط، قال: سمعت أباعبدالله علیه‌السلام یقول: «أیام الله ثلاثة: یوم یقوم القائم و یوم الکرة و یوم القیامة.»[2]
——————————
[1]. [در متن: مثنی بن و در بحار 53: 63 (به نقل از مأخذ): موسی (بن سعدان).]
[2]. مختصر البصائر: 18 (مترجم).

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه یک است.
این حدیث را حسن بن سلیمان الحلی در کتاب مختصر البصائر (ص 89) از کتاب سعد بن عبدالله القمی از محمد بن حسین بن ابی‌الخطاب و یعقوب بن یزید از احمد بن حسن المیثمی که در بعضی نسخ به اشتباه احمد بن حسین المیثمی نوشته شده است، از مثنی بن حولید الحناط روایت کرده است که همه از ثقات درجه یک هستند. در نتیجه طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه یک است.

همان است که ذیل حدیث شماره 94 عرض شد.

ترجمه: مثنی الحناط روایت کرد: «شنیدم از ابوعبدالله (امام صادق) علیه‌السلام که ایام الله عز و جل سه تا است: روز قیام قائم و روز رجعت و روز قیامت.»

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه