الحدیث 95 / 2

95/2عنه، قال: حدثنا أبی رحمه‌الله قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحمیری، قال: حدثنا إبراهیم بن هاشم، عن محمد بن أبی‌عمیر، عن مثنی الحناط، عن جعفر بن محمد، عن أبیه علیهما السلام قال: «أیام الله عز و جل ثلاثة: یوم یقوم القائم، و یوم الکرة، و یوم القیامة.»[1]
——————————
[1]. معانی الأخبار: 365- 366.

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه یک است.
این حدیث را شیخ صدوق در کتاب معانی الأخبار (ص 365) از پدرش از عبدالله بن جعفر الحمیری از ابراهیم بن هاشم القمی از ابن ابی‌عمیر از مثنی بن ولید الحناط روایت کرده است که از ثقات درجه یک هستند. در نتیجه طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر درجه یک است.

همان است که ذیل حدیث شماره 94 عرض شد.

ترجمه: مثنی الحناط از جعفر بن محمد (امام صادق) از پدرش علیهماالسلام روایت کرد: «ایام الله عز و جل سه تا است: روز قیام قائم و روز رجعت و روز قیامت.»

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه