الحدیث 87 / 7

87/7- و عنه، بإسناده: عن الحسین، عن الخراز[1]، عن أبی‌عبدالله علیه‌السلام: وَ لَئِنْ أخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إلی أُمَّةٍ مَعْدودَةٍ قال: «هو القائم و أصحابه.»[2]
——————————
[1]. [در البرهان: الخزاز. چنان‌که محقق« البرهان» احتمال داده، ممکن است تصحیف حسین ابن حر باشد که از اصحاب امام ششم علیه‌السلام بوده است.]
[2]. تفسیر العیاشی 2: 141 [هود، ح 9].

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام غیر معتبر است.
این حدیث در تفسیر العیاشی (ج 2، ص 141) به صورت مرسل از حسین از الخراز که در بعضی نسخ الخزاز ثبت شده است، آمده است. این حسین و شیخ او، از خراز شناسایی نشدند و در نتیجه در حکم مجهول هستند و در نتیحه نمی‌توان طریق این حدیث را به معصوم علیه‌السلام معتبر دانست.

مطالب این حدیث هم در احادیث معتبری که پیش از این روایت کردیم و بررسی نمودیم، آمده است.

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه