الحدیث 86 / 6

86/6- عنه، بإسناده: عن عبدالأعلی الحلبی، قال: قال أبوجعفر علیه‌السلام: «أصحاب القائم علیه‌السلام الثلاث ماءة و البضعة عشر رجلا، هم- و الله- الأمة المعدودة التی قال فی کتابه: وَ لَئِنْ أخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إلی أُمَّةٍ مَعْدودَةٍ- قال:- یجتمعون[1] له فی ساعة واحدة قزعا کقزع الخریف.»[2]
——————————
[1]. در مأخذ: یجتمعون.
[2]. تفسیر العیاشی 2: 140- 141 [هود، ح 8].

طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام غیر معتبر است.
این حدیث در تفسیر العیاشی (ج 2، ص 140) به صورت مرسل از عبدالاعلی بن علی بن ابی‌شعبه الحلبی روایت شده است. حقیر سال وفات عبدالاعلی الحلبی را نمی دانم، اما می‌دانیم که از روایت قرن و دوم و نهایتاً اوایل قرن سوم است و مرحوم العیاشی که متوفای سال 320 و از علمای اواخر قرن سوم و اوایا قرن چهارم است، نمی‌تواند بی‌واسطه از او روایت کند و حداقل یک قرن بین این دو فاصله است. در نتیجه طریق این حدیث به معصوم علیه‌السلام معتبر نیست.

هر چند طریق این حدیث معتبر نیست، اما دیدیم که مطالب آن در احادیث معتبر ما موجود است.

فهرست مطالب

باز کردن همه | بستن همه